Nevýhodné tepelné čerpadlo – prezradí vám ho tento parameter

Rozdiel v nákladoch na teplo v rámci jedinej vykurovacej sezóny medzi kvalitným a nekvalitným tepelným čerpadlom môže byť vyšší ako 600 EUR. Riziko nepríjemného prekvapenia z vysokých účtov za energie sa dá ľahko vyvarovať.

Nevýhodné tepelné čerpadlo - prezradí vám ho tento parameter
(zdroj: Shutterstock.com)

Tepelné čerpadlá získavajú energiu na výrobu tepla z vonkajšieho vzduchu či geotermálnej energie. Na svoju prevádzku však stále potrebujú elektrickú energiu. Nekvalitné tepelné čerpadlá potom potrebujú elektriny aj násobne viac ako kvalitné tepelné čerpadlá. Efektivitu prevádzky vyjadrujú pri tepelných čerpadlách tzv. vykurovací faktor (COP) a sezónny vykurovací faktor (SCOP), ktorý udáva pomer medzi dodaným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Rovnako ako napríklad u automobilov, aj u tepelných čerpadiel sa spotreba (výkon) líši, a to konkrétne v závislosti od vonkajšej teploty a teploty výstupnej vody.

Porovnávajte rovnaké podmienky prevádzky

Rovnako ako neporovnávate spotrebu pri jazde na diaľnici jedného auta so spotrebou v mestskej premávke druhého auta, je nutné porovnávať rovnaké podmienky aj pri tepelných čerpadlách. Pri porovnaní výkonu teda sledujte rovnaké parametre, napr. tepelné čerpadlá vzduch/voda porovnávajte na úrovni parametra A-7/W35 °C, t. j. vonkajšia teplota -7 °C, teplota vykurovacej vody 35 °C. Tieto informácie nájdete v technickom liste tepelného čerpadla.

Zároveň sa predajcu pýtajte, či informácie o vykurovacom výkone overil nezávislý skúšobný ústav, a tepelné čerpadlo získalo ocenenie značku kvality Q. Ak nie, riskujete, že reálny vykurovací faktor bude výrazne nižší, t. j. vaše náklady na teplo citeľne vyššie.

Na fotovoltaiku je spoľahnutie len sčasti

Áno, je pravda, že časť potrebnej elektriny môžete tepelnému čerpadlu dodať z fotovoltaických panelov, tu je však pri porovnávaní investícií do nového zdroja tepla pripočítať nemalé prostriedky na tieto panely. Zároveň vezmite do úvahy fakt, že najväčší objem tepla budete potrebovať v čase nízkeho výkonu fotovoltaických panelov, t. j. V zimných mesiacoch s nízkym počtom slnečných dní a krátkou dobou slnečného svitu.

Komerčný článok